Description

Soovimatu käitumine, mis on seotud inimese sooga ja mille eesmärk on alandada inimese väärikust ning luua hirmutav, vaenulik, halvustav, alandav või solvav õhkkond