Description

uønsket adfærd i forbindelse med en persons køn, som har det formål eller den virkning at krænke den pågældende persons værdighed og skabe en truende, fjendtlig, nedværdigende, ydmygende eller stødende atmosfære