Description

nežádoucí chování související s pohlavím určité osoby, přičemž účelem nebo výsledkem takového chování je narušení důstojnosti dané osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího či urážlivého prostředí