Description

imġiba mhux mixtieqa relatata mas-sess ta’ persuna li sseħħ bl-iskop jew bl-effett li ssir vjolazzjoni tad-dinjità ta’ dik il-persuna, u li jinħoloq ambjent intimidanti, ostili, degradanti, umiljanti jew offensiv