Description

statligt organ vars syfte är att utforma, samordna och genomföra regeringspolitik för jämställdhet och som vanligtvis återfinns inom regeringshierarkin (dvs. inom ett ministerium eller premiärministerns kansli)

Additional notes and information

Sådana organ kan även finnas på regional och lokal nivå.