Description

Тијело у влади чија је сврха креирање, координација и примјена владиних политика за родну равноправност и које се обично налази у хијерархији владе (тј. у министарству или у кабинету премијера). Таква тијела могу постојати и на регионалном и локалном нивоу.