Description

organ znotraj vlade, namenjen oblikovanju, usklajevanju in izvajanju vladnih politik za enakost spolov, ki je navadno del vladne hierarhične sturkture (npr. v okviru ministrstva ali urada predsednika vlade)

Additional notes and information

Taki organi lahko obstajajo tudi na regionalni in lokalni ravni.