Description

vládny orgán, ktorého cieľom je navrhovať, koordinovať a vykonávať politiku vlády v oblasti rodovej rovnosti a ktorý je bežnou súčasťou vládnej hierarchie (t. j. v rámci ministerstva alebo úradu predsedu vlády)

Additional notes and information

Takéto orgány sa môžu nachádzať aj na regionálnej a miestnej úrovni.