Description

expresie folosită ca metaforă pentru a indica un model de angajare pe piaţa muncii discriminator, prin care lucrătorii, în special femeile, sunt cantonaţi pe trepte inferioare ale ierarhiilor profesionale, având mobilitatea redusă și confruntându-se cu bariere invizibile în progresul profesional