Description

výraz, ktorý sa používa ako metafora na poukázanie na diskriminačný model zamestnania, ktorý udržiava pracovníkov, a to najmä ženy, v nižších kategóriách pracovných miest, s možnosťou nízkej mobility a neviditeľnými prekážkami v kariérnom postupe