Description

udtryk anvendt som metafor for at pege på et diskriminerende beskæftigelsesmønster, der holder arbejdstagere, hovedsagelig kvinder, på jobstigens nederste trin, med lav mobilitet og usynlige barrierer for karriereudvikling