Description

zjawisko, w przypadku którego istnieje większe prawdopodobieństwo, że jednostki należące do konkretnych grup zajmą stanowiska przywódcze wiążące się z większym ryzykiem porażki i krytyki

Additional notes and information

Termin został ukuty jako przedłużenie metafory szklanego sufitu. Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Exeter istnieje większe prawdopodobieństwo, że kobiety i przedstawiciele grup mniejszościowych zostaną wybrani na dyrektorów generalnych upadających przedsiębiorstw niż firm odnoszących sukcesy, przez co ich stanowiska wiążą się z ryzykiem i trudnościami.