Description

fænomen, hvorved personer, der tilhører bestemte grupper, er mere tilbøjelige til at bestride ledende stillinger, der er forbundet med større risiko for fiasko og kritik

Additional notes and information

Udtrykket blev dannet ved at udvide glasloftmetaforen. Ifølge forskning fra University of Exeter er kvinder og minoritetsgrupper f.eks. mere tilbøjelige til at blive udpeget som administrerende direktører i en virksomhed i modgang end i en virksomhed med succes, hvilket gør deres stilling risikabel og vanskelig.