Description

teoretska refleksija, ki se je razvila v humanistiki sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja ob naraščajočem teoretskem zanimanju za različne oblike seksualnosti, ki je sovpadlo s tem, da je bila v družbenem gibanju sprejeta beseda „queer“, ki je prej imela slabšalni pomen

Additional notes and information

Osnovna teza o pozitivnosti statusa seksualnosti, ki se definira kot "izobčena", kar zadeva represivni zakon, izhaja iz prevpraševanja normalnosti in performativnosti heteroseksualne identitete.