Description

teoretiskt perspektiv som utvecklades inom humanioran under mitten av 1980-talet mot bakgrund av det växande teoretiska intresset för sexualitet och som var kopplat till samhällsrörelsernas återtagande av ordet ”queer” som tidigare hade haft en nedsättande innebörd

Additional notes and information

Den grundläggande tesen om det positiva med "olaglig/legal" rörande synen på sexualitet härrör från ifrågasättandet av normaliteten och performativiteten hos den heterosexuella identiteten.