Description

didėjančio teorinio susidomėjimo seksualumais kontekste 1980-ųjų viduryje plėtota humanitarinių mokslų refleksija, sutapusi su žodžio 'queer', anksčiau turėjusio menkinamąją reikšmę, priėmimu pilietiniame judėjime

Additional notes and information

Pagrindinė tezės apie teigiamą „neteisėto ir (arba) teisingo“ seksualumo statusą kyla iš abejojimo heteroseksualios tapatybės normalumu ir performatyvumu.