Description

teoretická myšlienka, ktorá vznikla v polovici 80. rokov v prostredí humanitných vied a vyvíjala sa na pozadí rastúceho teoretického záujmu o sexualitu a v rovnakom čase ako občianske hnutie prijalo výraz „queer“, ktorý mal predtým pejoratívny význam

Additional notes and information

Základná téza o pozitívnosti sexuality „mimo zákon/spravodlivosť“ vychádza zo spochybňovania normality a performativity heterosexuálnej identity.