Description

Humanistisissa tieteissä 1980-luvun puolivälissä kehitetty teoreettinen pohdinta, jonka taustalla on kasvava teoreettinen kiinnostus sukupuoli-identiteetteihin ja joka osui samaan aikaan sen kanssa, kun kansalaisliike otti käyttöön sanan "queer", jolla aiemmin oli halventava merkitys

Additional notes and information

Perusväite "laittoman/oikeutetun" seksuaalisen aseman positiivisuudesta johtuu heteroseksuaalisen identiteetin normaaliuden ja ilmaisun kyseenalaistamisesta