Description

praksa pripisivanja određenih svojstava, karakteristika ili uloga nekoj osobi isključivo na temelju njezine pripadnosti društvenoj skupini žena ili muškaraca