Description

praktyka przypisywania konkretnej kobiecie lub konkretnemu mężczyźnie określonych atrybutów, cech lub ról jedynie na podstawie jej lub jego przynależności do grupy społecznej kobiet lub mężczyzn