Description

konkrētu īpašību, raksturiezīmju vai lomu piedēvēšana sievietei vai vīrietim, pamatojoties tikai uz viņas vai viņa piederību sieviešu vai vīriešu sociālajai grupai