Description

praktijk die inhoudt dat aan een individuele vrouw of man specifieke eigenschappen, kenmerken of rollen worden toegeschreven, uitsluitend op basis van het feit dat zij of hij behoort tot de sociale groep van vrouwen of mannen