Description

Родна стереотипизација је пракса приписивања одређених особина, карактеристика или улога женама или мушкарцима искључиво на основу њиховог чланства у друштвеној групи жена или мушкараца.