Description

zvyk pripisovať konkrétnej žene alebo mužovi osobitné vlastnosti, charakteristiky alebo úlohy len na základe jej, resp. jeho členstva v spoločenskej skupine žien alebo mužov