Description

vliv, který zbavuje statistické výsledky reprezentativnosti, protože je systematicky zkresluje z důvodu předpojatého jednání nebo myšlení založeného na názoru, že ženy nejsou rovny mužům

Additional notes and information

Například odpovědi na otázky týkající se fyzického nebo sexuálního násilí na ženách by byly naprosto zkreslené, pokud by při rozhovoru byl přítomen manžel ženy nebo jiní příbuzní.