Description

Ефекат којим се статистичком резултату умањује репрезентативност систематским искривљивањем због предрасуда или поступака заснованих на родној перцепцији да жене нису једнаке мушкарцима. На примјер, одговори на питања о физичком или сексуалном насиљу над женама били би потпуно пристрасни ако су током разговора били присутни женин партнер или друга родбина.