Description

date culese și întabulate separat pentru femei și bărbați, care permit măsurarea diferențelor dintre femei și bărbați cu privire la diferite aspecte sociale și economice și care reprezintă o cerinţă legate de producere a statisticilor de gen.

Additional notes and information

Defalcarea datelor pe sexe nu garantează de exemplu că conceptele, definițiile și metodele utilizate în producerea de date sunt concepute pentru a reflecta rolurile, relațiile și inegalitățile de gen din societate, ca atare culegerea de date defalcate pe sexe reprezintă doar una dintre caracteristicile statisticilor de gen.