Description

Tiedot, jotka on kerätty ja jaoteltu erikseen naisten ja miesten osalta, minkä avulla voidaan mitata naisten ja miesten välisiä eroja eri sosiaalisten ja taloudellisten ulottuvuuksien kannalta ja mikä on myös yksi edellytyksistä sukupuolitilastojen saamiselle

Additional notes and information

Tietojen jaottelu sukupuolen mukaan ei esimerkiksi takaa, että tietojen tuottamisessa käytettävät käsitteet, määritelmät ja menetelmät on tarkoitettu ottamaan sukupuoliroolit, suhteet ja epätasa-arvo yhteiskunnassa huomioon, ja siksi sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen kerääminen on vain yksi sukupuolitilastojen ominaisuuksista.