Description

Statistički podaci razvrstani prema spolu su podaci koji se prikupljaju i tabelarno prikazuju odvojeno za žene i muškarce. Omogućavaju mjerenje razlika između žena i muškaraca u pogledu različitih socijalnih i ekonomskih dimenzija i jedan su od zahtjeva za dobijanje rodne statistike.

Additional notes and information

Posjedovanje podataka razvrstanih prema spolu ne garantuje, naprimjer, da su koncepti, definicije i metode korištene u prikupljanju podataka osmišljene da odražavaju rodne uloge, odnose i nejednakosti u društvu; stoga prikupljanje podataka razvrstanih po spolu predstavlja samo jednu od karakteristika rodne statistike.