Description

Статистички подаци разврстани према полу су подаци који се прикупљају и табеларно приказују одвојено за жене и мушкарце. Омогућавају мерење разлика између жена и мушкараца у погледу различитих социјалних и економских димензија и један су од захтева за добијање родне статистике. Видети такође: родна статистика; родна пристрасност у анализи статистичких података

Additional notes and information

Поседовање података разврстаних према полу не гарантује, на пример, да су концепти, дефиниције и методе коришћени у прикупљању података осмишљени да одражавају родне улоге, односе и неједнакости у друштву; стога прикупљање података разврстаних по полу представља само једну од карактеристика родне статистике.