Description

proces, ktorého cieľom je integrovať rodovú rovnosť do bežných právnych predpisov, postupov a praxe inštitúcie, čo vedie k jej transformácii, následkom ktorej dochádza aj k zmene organizačnej kultúry

Additional notes and information

Na dosiahnutie tohto cieľa je vnútorné mechanizmy inštitúcie potrebné upraviť v rámci procesu organizačného rozvoja. To zahŕňa vnútorný rozmer uplatňovania rodového hľadiska (organizačný a personálny rozvoj), ako aj vonkajší rozmer (poskytovanie služieb).