Description

Proces koji ima za cilj integrisanje rodne ravnopravnosti u redovna pravila, postupke i praksu institucije. Uspješna primjena rodnog aspekta dovest će do transformacije institucije, što će također utjecati na organizacionu kulturu.

Additional notes and information

Da bi se to postiglo, unutrašnji mehanizmi institucije morat će se prilagoditi u okviru procesa organizacionog razvoja. To podrazumijeva unutrašnju dimenziju rodne ravnopravnosti (organizacioni i kadrovski razvoj), kao i vanjsku dimenziju (pružanje usluga).