Description

Процес који има за циљ интегрисање родне равноправности у редовна правила, поступке и праксу институције. Успјешна примјена родног аспекта довешће до трансформације институције, што ће такође утицати на организациону културу. Да би се то постигло, унутрашњи механизми институције мораће се прилагодити у оквиру процеса организационог развоја. То подразумијева унутрашњу димензију родне равноправности (организациони и кадровски развој), као и спољну димензију (пружање услуга).