Description

υποχρέωση και ευθύνη των κρατικών δομών και των δημοσίων υπαλλήλων να διασφαλίζουν την ένταξη της διάστασης του φύλου στα διάφορα μέτρα και τις πολιτικές της αρμοδιότητάς τους και συνακόλουθα, να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την επιτευχθείσα ή μη πρόοδο και να αναλαμβάνουν την ευθύνη της όποιας σχετικής αποτυχίας.

Additional notes and information

Η ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου λογοδοσία προϋποθέτει ότι οι αποφάσεις των δημοσίων φορέων επιβάλλεται να αξιολογούνται τακτικά υπό την οπτική των αναγκών και των συμφερόντων των γυναικών και των ανδρών και ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί ένα από τα πρότυπα βάσει των οποίων αξιολογούνται οι επιδόσεις των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων.