Description

obbligu u responsabbiltà tal-istrutturi tal-Istat u tal-uffiċjali pubbliċi biex jimplimentaw integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jilħqu l-objettivi ta’ politika tal-ugwaljanza bejn is-sessi, biex jirrappurtaw dwar il-progress li jkun sar, u biex ikunu responsabbli f’każ ta’ nuqqas ta’ lħuq tal-objettivi ddikjarati tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri

Additional notes and information

Ir-responsabbiltà sensittiva għall-ġeneru teħtieġ li d-deċiżjonijiet tal-atturi pubbliċi jkunu jistgħu jiġu vvalutati b’mod regolari mill-perspettiva tal-ħtiġijiet u l-interessi tan-nisa u tal-irġiel u li l-ugwaljanza bejn is-sessi tkun wieħed mill-istandards li kontra tiegħu tiġi vvalutata l-prestazzjoni ta’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet.