Description

Valtiorakenteiden ja julkisten virkamiesten velvollisuus ja vastuu toteuttaa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ja saavuttaa sukupuolten tasa-arvon poliittiset tavoitteet, tiedottaa saavutetusta edistyksestä ja vastata siitä, jos ilmoitettuja sukupuolten tasa-arvon tavoitteita ei saavuteta

Additional notes and information

Sukupuolisensitiivisyys edellyttää, että julkisten toimijoiden päätöksiä voidaan arvioida säännöllisesti naisten ja miesten tarpeiden ja etujen näkökulmasta ja että sukupuolten tasa-arvo on yksi vaatimuksista, joiden perusteella päätöksentekijöiden suoritusta arvioidaan.