Description

įlytinta dichotomija, atsirandanti dėl vyriškumo siejimo su viešumu, o moteriškumo – su privatumu