Description

dichotomie, která plyne ze své genderované povahy a ze spojování mužství s veřejným prostorem a ženství se soukromým prostorem