Description

Дихотомия, произлизаща от свързването на мъжествеността с публичното, а женствеността - с личното/частното пространство.