Description

dichotómia, ktorá vyplýva z jej rodovej povahy a zo spojenia mužskosti a verejného a ženskosti a súkromného