Description

beartas arb é is aidhm dó an dáileadh acmhainní agus freagrachtaí atá ann cheana a bhunathrú chun caidreamh níos comhionainne a chruthú idir mná agus fir