Description

Родно редистрибутивне политике имају за циљ трансформисање постојеће расподеле ресурса и одговорности како би се створио равноправнији однос између жена и мушкараца.