Description

Proverа kojа se sprovodi u vezi sа bilo kojim predlogom politike kаko bi se osigurаlo dа su izbegnuti svi potencijаlni rodni diskriminаtorni efekti koji proizilаze iz te politike i dа se promoviše rodnа rаvnoprаvnost.