Description

provjera svake predložene politike ili mjere da se osigura nepostojanje potencijalno rodno diskriminirajućih učinaka tih mjera ili politike te za promicanje rodne ravnopravnosti