Description

Родно одговорна јавна набавка укључује увођење захтјева за родну равноправност у јавне набавке, како би се оне користиле као инструмент за унапређење родне равноправности. Питање је како осигурати да се свим грађанима нуде једнаке услуге, без обзира на пол, али се поставља и питање повећања ефикасности и квалитета услуга, јер постављање захтјева за интеграцију родне перспективе подстиче пружаоце услуга да развијају и нуде услуге које су у складу са циљевима родне равноправности.