Description

Proaktiivne planeerimine, kus põhitegur või kriteerium on soolisus ja mille eesmärk on selge soolise mõõtme lõimimine poliitikasse või tegevusse