Description

aktívny prístup k plánovaniu, ktorý chápe rod ako kľúčovú premennú alebo kritérium a do koncepcií a konania explicitne začleňuje rodovú dimenziu