Description

aktīva pieeja plānošanai, kurā dzimums ir galvenais mainīgais vai kritērijs un kuras mērķis ir iekļaut politikā vai darbībā konkrētu dzimumdimensiju