Description

vyhýbanie sa nejednoznačnému rodovému mužskému rodu v gramatických formách podstatných mien a diskriminačných výrazov, ktoré opisujú ženy a mužov z hľadiska ich fyzického vzhľadu alebo vlastností a rodových úloh pripisovaných ich pohlaviu