Description

unikanie stosowania zarówno nieokreślonego rodzaju męskiego w formach gramatycznych rzeczowników, jak i określeń mających charakter dyskryminacyjny wobec kobiet i mężczyzn ze względu na ich wygląd fizyczny, cechy lub role przypisane do płci